Bí mật dòng tiền

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • Bí mật dòng tiền Tư duy kinh doanh như CÁ MẬP
 • Tạo ra dòng tiền Làm chủ nền tảng công nghệ
 • Nhân bản dòng tiền Kỹ thuật hệ sinh thái sản phẩm

Course Content

Bí mật dòng tiền Tư duy kinh doanh như CÁ MẬP

 • Bán hàng là một trò chơi và bạn phải làm chủ luật chơi
  00:00
 • Sức mạnh của đòn bẩy
  00:00
 • Cá Mập (SHARK) họ là ai?
  00:00
 • Cá Mập buôn gì?
 • Nguyên lý cạnh tranh mà không cạnh tranh
  00:00
 • 3 nguyên tắc khai phá mọi thị trường
 • 6 bước tạo ra đế chế kinh doanh online
  00:00

Tạo ra dòng tiền Làm chủ nền tảng công nghệ

Nhân bản dòng tiền Kỹ thuật hệ sinh thái sản phẩm

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet