Duy trì hoạt động website 24/7/365

5.900.000 / tháng

Website luôn cần được hoạt động ổn định vì mỗi giây nó đang kiếm tiền cho bạn. Vì thế dịch vụ duy trì hoạt động website 24/7/365 sẽ đảm bảo website bạn online trong mọi tình huống.

  • Thiết lập, sao lưu, bảo mật và cập nhật phần mềm WordPress tự động
  • Hiệu năng dẫn đầu ngành trên nền tảng dịch vụ cài đặt của chúng tôi
  • Hỗ trợ 24/7/365 từ các chuyên gia dịch vụ lưu trữ
  • Đơn giá trong 1 tháng (30 ngày)

Category: