Hướng dẫn kiếm 1000$/tháng trong 30 ngày

690.000890.000

Khóa học đặc biệt hướng dẫn từng bước để kiếm được 1000$/ tháng. Các bài giảng được quay video clip thao tác để hướng dẫn học viên

Có 2 phiên bản để bạn chọn:

  • Online: bạn được cấp tài khoản để vào xem các bài giảng
  • Offine: tài khoản xem bài giảng + 2 ngày học trực tiếp tại lớp
Clear

The prices will be converted to USD in the PayPal Express Checkout pages with the exchange rate USD / VND = 23272.

SKU: N/A Category: