5 câu hỏi định hình bản đồ cuộc đời

5 câu hỏi định hình bản đồ cuộc đời

5 câu hỏi hỏi định hình bản đồ cuộc đời sẽ giúp bạn định hình giá trị bản thân gồm:

  • Câu 1: tôi muốn trở thành một người như thế nào?
  • Câu 2: giá trị của tôi là gì?
  • Câu 3: tôi sẽ giúp bao nhiêu người có được giá trị như tôi?
  • Câu 4: bao lâu thì tôi đạt được giá trị cao hơn?
  • Câu 5: tôi sẽ làm gì cho thế hệ tiếp theo?

Để hiểu 5 câu hỏi này quan trọng thế nào mời bạn xem clip bài giảng của Quân

Khởi động việc kinh doanh online của bạn

599.0008.900.000

Bạn sẽ được:

Clear

SKU: N/A Category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.