Chọn theme (giao diện) WordPress phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn

Chào mừng bạn quay trở lại với bài học Trong bài này Quân sẽ hướng dẫn bạn chọn giao theme (giao diện) WordPress phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Khi bạn có ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Điều đau đầu là: Thiết kế giao diện ra sao? Những gì mình thiết [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *