Bảo mật WordPress toàn tập

Cách ngăn chặn để hạn chế Local Attack cho website WordPress Local Attack là gì ? Local Attack là một phương pháp rất phổ biến dùng để tấn công 1 website nào đó trên cùng 1 server. Công cụ của việc tấn công này là dùng các đoạn mã khai thác được viết bằng 1 [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *