Thủ thuật Wordress nâng cao

Những thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn điều khiển website WordPress dễ dàng hơn Shortcode Shortcode là một mã ngắn có dạng [tên mã]. Nó thường được lập trình viên plugin tạo ra để nhúng vào bất kỳ đâu trong WordPress (miễn ở đó cho phép nhúng mã html) và hiển thị chức năng [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *