Tư duy tạo ra ma trận marketing online

Đến bài học này thì bạn đã hiểu cách mà khách hàng sẽ tương tác với keyword (từ khóa) để giải quyết các nhu của họ. Ta nhìn thấy cơ hội và thách thức Cơ hội: khách hàng của bạn là một tập hợp người luôn được tạo mới. Ví dụ trong trường hợp của [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *