Xây dựng keyword mà khách hàng sẽ tương tác

Đây là phần tốn nơ ron thần kinh nhất đây vì bạn cần tìm ra từ khoá mà khách hàng sẽ tìm kiếm, từ đó vào website của bạn để mua hàng. Tin vui là Quân sẽ hướng dẫn cách thiết kế từ khoá để bao phủ toàn bộ nhu cầu của khách hàng. Cấu [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *