Xây dựng kịch bản tương tác với khách hàng

Xây dựng kịch bản tương tác với khách hàng có quan trọng không? Có chứ, cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi người khi kinh doanh online đều muốn khách hàng của mình ghé thăm website và mua hàng, mua thật nhiều hàng…Ôi ước mong thật chính đáng nhưng nếu bạn chỉ đăng vài tấm [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *