• Truy cập https://lethanhhongquan.com/student-registration/
  • Tạo tài khoản và mật khẩu
  • Chọn khóa muốn học trong https://lethanhhongquan/courses
  • Bấm Add to cart, điền mã truy cập vào ô Coupon code, Bấm Apply coupon
  • Kiểm tra thông tin đơn hàng về 0đ và chọn Gửi số tài khoản để tôi thanh toán sau để hoàn tất
  • Quay về https://lethanhhongquan/courses khóa bạn muốn học đã xuất hiện nút Star Learning, bấm và học