Tư duy test A&B thử nghiệm để nâng cấp ma trận

Không ai kể cả Quân biết trước những chiến thuật SEO có hiệu quả hay không, cách đơn giản để biết là bạn phải thử và thử cả hai cách Cách A: bạn cho là đúng Cách B: người khác cho là đúng (trừ bạn) Khi có dữ liệu 2 cách thì bạn sẽ rút [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *